Burj Khalifa (Burj Dubai), Dubai > Erfahrungsberichte > ...burj.khalifa...

Zurück zum Erfahrungsbericht vorheriger Erfahrungsbericht | nächster Erfahrungsbericht
...burj.khalifa...
Erfahrungsbericht von AnjaS911 über Burj Khalifa (Burj Dubai), Dubai
19.04.2017


Blick von Burj KhalifaBlick von Burj Khalifa
Blick von Burj Khalifa
Burj Khalifa (Burj Dubai), DubaiAlle Erfahrungsberichte vorheriger Erfahrungsbericht | nächster Erfahrungsbericht