McDonald’s & McCafe Hongkong Airport, Hong Kong > Erfahrungsberichte > Burger vorm Abfliegen in Hongkong

Zurück zum Erfahrungsbericht
Burger vorm Abfliegen in Hongkong
Erfahrungsbericht von karlheinz46at über McDonald’s & McCafe Hongkong Airport, Hong Kong
14.07.2017


IMG_1047 - McDonald’s & McCafe Hongkong Airport, HIMG_1046 - McDonald’s & McCafe Hongkong Airport, H
IMG_1047 - McDonald’s & McCafe Hongkong Airport, H
McDonald’s & McCafe Hongkong Airport, Hong KongAlle Erfahrungsberichte